V prílohe je uverejnený Školský poriadok ZŠ s MŠ Hvozdnica