V prílohe je uverejnený Organizačný poriadok ZŠ s MŠ Hvozdnica