Dňa 06.novembra 2019 navštívili žiaci 3.A triedy dopravné ihrisko v Považskej Bystrici. Veľmi sme sa potešili, že nám prialo počasie a počas návštevy ihriska nám svietilo slniečko. Preto sme si mohli na ihrisku zajazdiť na bicykloch a učiť sme sa správne zastaviť pri značke STOP. Ďalej sme sa učili ako správne dať znamenie rukou, keď meníme smer jazdy.Zo začiatku  niektorí žiaci mali v tom veľký zmätok, ale pani lektorka ich  trpezlivo opravovala, až nakoniec boli všetci spokojní, ako im to išlo super. Tešíme sa na ďalšiu návštevu v jarných mesiacoch. 

Klik na fotky!!