Povedz mi niečo, a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo, a ja si to budem pamätať. Dovoľ mi vyskúšať si to na vlastnej koži, a ja to budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil, a ja to budem cítiť a chápať po celý život."   Jan  Amos Komenský

Naši tretiaci si vybrané slová po b zopakovali zážitkovým učením. Najskôr si na dané vybrané slová vymysleli vety a potom si každé dieťa doma zhotovilo  kostým, ktorý bol aktuálny pre danú vetu, v ktorej bolo vybrané alebo príbuzné slovo po spoluhláske b.  Na hodine nechýbali pohybové aktivity, práca s interaktívnou tabuľou, práca vo dvojiciach, práca v skupinách a hlavne dobrá nálada. Učenie deti veľmi zaujalo. Mala som z nich veľkú radosť.

Klik na fotky!!