Popoludnie v prvom októbrovom dni si naši treiaci  spestrili návštevou kina. Zúčastnili sa predstavenia Angry Birds vo filme 2. Toto predstavenie sa im veľmi páčilo a všetci mali krásny zážitok. Tešíme sa na ďalšie predstavenie. Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Michalovi Mračníkovi, ktorý nás ochotne odviezol do Žiliny vo svojom voľnom čase, bez nároku na finančnú odmenu. Naše poďakovanie patrí aj pánovi starostovi Ing. Martinovi Šimúnovi, ktorý nám v mene OÚ Hvozdnica poskytol zadarmo autobus.