Milí rodičia!

Vianočné koláčiky sa postupne míňajú, Silvester prehrmel spolu s množstvom svetlíc k nebu vystrelených, Novoročné priania, sny a predsavzatia sme už vyslovili a sme plní očakávaní, čo nám nadchádzajúci rok prinesie.

Ja Vám zo srdca prajem, aj za všetky moje spolupracovníčky, aby bol nadchádzajúci rok naplnený zdravím, šťastím, láskou, pohodou a všetkými ďalšími drobnými či veľkými splnenými želaniami.

Na základe najnovších správ 10. januára 2022 začne vyučovanie prezenčnou formou, žiaci nastúpia riadne do školy. Je to dobrá správa pre nás všetkých. S opätovným nástupom do školy aj škôlky po zimných prázdninách budeme postupovať podľa COVID automatu. Pri nástupe žiaka do školy je potrebné potvrdiť bezinfekčnosť podpisom v žiackej knižke tak, ako tomu bolo na začiatku školského roka. Bezinfekčnosť je potrebné potvrdiť podpisom aj pre deti materskej školy. Pokiaľ nemáte požadované tlačivo, toto bude pripravená 10. januára 2022 v šatni materskej školy. Okrem toho nás čaká niekoľko zmien, ktoré budeme musieť spoločne zvládnuť.

Po zahájení prevádzky Základnej školy s materskou školou vo Hvozdnici 10. januára 2022 nastane jedna podstatná zmena. Vďaka iniciatíve pána starostu, Ing. Martina Šimúna, sa podarilo zmeniť dodávateľa stravy pre žiakov našej školy. Doposiaľ bola dodávateľom stravy pre našu školu Jedáleň Mieru v Bytči. Dovoz na základe zmluvy zabezpečovalo mesto Bytča. Najpodstatnejším problémom bol čas dovozu stravy. Keďže mesto Bytča prioritne riešilo svoje vlastné záväzky, pri rozvoze stravy bola naša škola na poslednom mieste. Stávalo sa tak, že strava prichádzala neskôr, čo spôsobovalo problémy v materskej škole so spánkom detí, s obedmi detí, ktoré mali vyučovanie do 11,10 a nechodili do školského klubu. Mnoho rokov sme sa pokúšali o zmenu. Zakaždým sa vyskytla nejaká prekážka, ktorá naše úsilie zmarila. Ani to však starostu obce neodradilo a opakovane sa pokúšal o zmenu tohto stavu. Napokon to vyšlo a od 1. januára 2022 máme uzatvorenú zmluvu o dodávke obedov uzatvorenú so ZŠ s MŠ Štiavnik. Je to zmene nielen pre školu, no najmä pre deti, ale aj pre rodičov.

Deti dostanú svoju stravu skôr, ako to bolo doposiaľ, čo umožní venovať viac času kultúre stolovania, no najmä príprava na popoludňajší spánok bude prebiehať vo väčšom kľude, ako tomu bolo doposiaľ.

Jednu podstatnú zmenu to však prinesie aj rodičom. ZŠ s MŠ v Štiavniku používa pri správe svojej školskej jedálne komplexný informačný systém pre materské, základné, stredné a umelecké školy – EduPage. Mnohí, ktorí máte deti na iných školách, toto pomenovanie poznáte. Je to systém určený, okrem iného, aj na komunikáciu školy s rodičmi. Je možné s nim pracovať na počítači, no existuje aj bezplatná mobilná aplikácia určená pre smartfóny. Využitie EduPage je tak široké, že opísať všetko čo dokáže, zabralo by veľa času a veľa strán. Ako dieťa nepozná hneď všetky písmenká a číslice, ani ja od Vás, milí rodičia, nežiadam, aby ste EduPage so všetkými jeho funkciami zvládli v priebehu niekoľkých dní či týždňov. Jeho jednotlivé funkcie budeme spúšťať postupne. Prvým modulom bude strava, prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa na odber stravy. Týka sa to detí v základnej aj materskej škole.

Aby ste sa mohli do systému EduPage zaregistrovať a opätovne prihlásiť, potrebujete mať

  1. prístup k internetu
  2. funkčné telefónne číslo
  3. funkčnú emailovú adresu

Dnes, 4. januára 2022  boli vygenerovať jedinečné prihlasovacie údaje, ktoré Vám budú zaslané do Vašich mailových schránok. Tieto prihlasovacie údaje budú viditeľné iba pre Vás. V školskom informačnom systéme nebudú viditeľné a iba Vy budete ich výlučnými užívateľmi, pokiaľ ich neposkytnete tretej strane. Keď tieto prihlasovacie údaje pristanú vo Vašej mailovej schránke, budete sa musieť do systému zaregistrovať. Podrobný návod nájdete po rozkliknutí odkazu NÁVOD EDUPAGE PRE RODIČOV . Nájdete tam komplexný návod, ako s EduPage pracovať nielen na počítači, ale aj s mobilnou aplikáciou.

Možno si položíte otázku: Musia byť v EduPage prihlásení obaja rodičia? Odpoveď – nemusia. Stačí, ak telefónne číslo a mailovú adresu má uvedený jeden z rodičov.

Pokiaľ do Vašej mailovej schránky tieto údaje počas dnešného dňa neprídu, sú možné dva dôvody:

  1. Vašu mailovú adresu ste nám nedali a nemáme ju v systéme
  2. Vaša mailová adresa je v našom systéme zapísaná nesprávne

V takom prípade nás kontaktujte mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Do správy napíšte meno a priezvisko vášho dieťaťa, triedu, ktorú navštevuje, správne telefónne číslo a funkčnú emailovú adresu.

Cez EduPage budete prihlasovať a odhlasovať svoje dieťa na odber stravy, kontrolovať platby, ktoré máte uhradiť a ktoré ste uhradili.

Žiaci, ktorí odoberali stravu od 2. septembra 2021 do 31. decembra 2021 a majú v ŠJ Mieru nevyčerpané peniažky, budú o tom informovaní 10. januára pri nástupe do školy a škôlky. Bude Vám domov doručený formulár na vrátenie preplatkov. Vyplnený a podpísaný formulár je potrebné odovzdať 11. januára ráno triednej učiteľke v škole alebo materskej škole, následne budú tieto formuláre doručené do ŠJ Mieru, aby mohli čo najskôr vyrovnať všetky svoje pohľadávky.

Poplatok za stravu za január 2022 bude nutné uhradiť najneskôr do 15. januára 2022 na bankový účet ŠJ Štiavnik.

Poplatky za ďalšie mesiace bude musieť byť uhradený najneskôr do 3. príslušného mesiaca (za február do 3.2.2022, za marec do 3.3.2022....)

Verím, že spoločne zvládneme aj túto výzvu a posunieme sa opäť kúsok bližšie k digitálnej spoločnosti, hoci nostalgické spomienky na klasickú bielu kriedu škrípajúcu po zelenej tabuli a mokrú špongiu letiacu triedou ponad hlavy spolužiakov v nás ešte pár rôčkov istotne zostanú.

GABRIEL

 

 

https://help.edupage.org/?p=u38&lang_id=2