Milí rodičia!

Bez ohľadu na váš názor na očkovanie, testovanie, rúška a respirátory, dodržiavanie opatrení, lockdown a ostatné informácie v súvislosti s ochorením COVID-19, dovoľujem si obrátiť sa na Vás s naliehavou prosbou o pomoc a spoluprácu.

Nielen ja, ale aj všetci zamestnanci školy sme si vedomí, akou dôležitou súčasťou našich aj vašich životov je fungujúca škola a škôlka. Ich vypnutie a zatvorenie sme v minulých rokoch zažili niekoľkokrát. Spôsobilo nám v to škole, ale aj Vám doma, nemalé problémy. Poučení predchádzajúcimi skúsenosťami sa snažíme robiť všetko pre to, aby sa náš život vrátil do normálu, prípadne aby sa komplikoval čo najmenej. Každý jeden zamestnanec našej školy je rád, keď môže chodiť normálne do práce. Každá učiteľka sa teší, keď sa ráno zaplnia všetky stoličky v triede. A ja som rád, keď sa všetci ráno spoločne zídeme v škole.

Od dnešného dňa platí pre všetkých návštevníkov školy režim OTP.

Nevymysleli sme si to my, je to nariadenie vlády a hygieny.

Všetci naši zamestnanci spĺňajú prvú podmienku, sú zaočkovaní, niektorí aj treťou dávkou. Ani jeden z nás zatiaľ nezomrel, ani u jedného z nás sa neobjavili vedľajšie účinky vakcíny.

Vzhľadom na to, že sme sa tým nestali nesmrteľní, ani nenakaziteľní, pravidelne podstupujeme testovanie, každý jeden na vlastné náklady. Hlavne vtedy, keď sa vyskytne v triede viac chorých detí, prípadne badáme na sebe zmeny, ale aj len tak, preventívne. Doposiaľ boli všetky takto podstúpené testy negatívne. Prečo to robíme? Chceme byť zodpovední nielen voči sebe, no hlavne voči všetkým, s ktorými prichádzame do kontaktu, hlavne voči Vašim deťom a tým aj Vašim rodinám. Niektorí sa nad tým pousmejú, niektorí sa nám vysmejú, iných pobúrime či pohoršíme, niektorí nás pochvália alebo odsúdia. Nevadí.

Čo však vyplýva z režimu OTP pre rodičov? Pokiaľ chcete vstúpiť do školy, najmä ako doprovod dieťaťa do materskej školy, mali by ste byť očkovaný, čerstvo otestovaný, prípadne disponovať potvrdením, že ste ochorenie prekonali.

Do školy aj škôlky by mali chodiť len zdravé deti. Pred niekoľkými mesiacmi som konštatoval, že KOVID nás, aj Vás naučil viac si všímať svoje deti. Do škôlky aj do školy ste posielali iba zdravé deti, čo sa prejavilo na chorobnosti v kolektívoch žiakov. Vymeškaných hodín, aj napriek KOVIDU, sme mali menej, ako počas predchádzajúceho roka. Časom ako by sme na to zabudli a opäť sme poľavili v ostražitosti. V škôlke sa nám opäť častejšie stáva, že nám odovzdáte dieťa, ktoré po zdravotnej stránke nie je v poriadku. Ak sa kašeľ, soplík, či teplota objaví v priebehu prvej hodiny pobytu v škôlke alebo škole, je zrejmé, že dieťa nebolo v poriadku už doma. Znepríjemňujete tým pobyt v škôlke a škole svojmu dieťaťu, ostatným deťom a ich rodičom, učiteľkám aj mne. A keď ani upozornenie nestačí, sme nútení prerušiť prevádzku. Nie je našim cieľom zatvárať škôlku či školu a nechávať deti doma. Pokiaľ sa v škôlke stretli iba zdravé deti, fungovali sme aj pri nízkych počtoch. Je však vskutku nepochopiteľné, keď choroba dieťaťa priam vykúka z jeho sklenených zaslzených očiek a rodič nás vehementne presviedča o tom, že je všetko v poriadku. Viem, nie sme lekári, aby sme mohli stanovovať diagnózy, no nie sme ani hlupáci. Dlhoročné skúsenosti nás oprávňujú vysloviť podozrenie, ba sme povinní tak v záujme zabráneniu šírenia chorôb urobiť. Ak sa mýlime, nech nám to potvrdí lekár.

No nie všetci sme takí. Chcem poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám odovzdávajú zdravé deti. Je ich väčšina, no stačí pár nezodpovedných jedincov a neostáva nič iné, ako prerušiť prevádzku.

Chcem Vás teda upozorniť, že opäť pristúpime k sprísnenému rannému filtru pri nástupe do škôlky aj do školy. Pokiaľ budú v kolektíve iba zdravé deti, prevádzka škôlky nebude prerušená ani pri nižšom počte detí. Pokiaľ však budú niektorí rodičia ignorovať moje prosby, neostane mi iná možnosť, iba sa striktne držať predpisov a nariadení.

Neprítomnosť v škole z obavy infikovania sa berie ako ospravedlnená

Ak sa žiak podľa posledného školského semaforu ministerstva školstva nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť na 7 dní; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takýchto žiakov dištančné vzdelávanie.

Od dnešného dňa je zakázaná akákoľvek mimoškolská a krúžková činnosť.

Je odporúčaná taká prevádzka školského klubu detí, aby nedochádzalo k miešaniu detí z rôznych tried. Z personálnych a prevádzkových dôvodov nie je v našich silách toto odporúčanie naplniť. Uvedomujeme si dôležitosť školského klubu detí, Vieme, že nie všetci máte naporúdzi dedka, babku, uja, tetu, krstnú, či niekoho iného, u koho by mohlo Vaše dieťa počkať na Váš príchod z práce. Chcem Vás však poprosiť, aby ste zvážili, či pobyt Vášho dieťaťa v ŠKD je nevyhnutný, či nie je možné ho skrátiť iba na potrebný čas. 

Ďalšie informácie týkajúce sa školského semaforu nájdete na odkaze ŠKOLSKÝ SEMAFOR