Vážení rodičia!

Jednou z povinností zamestnankýň nášho zariadenia a mňa je pravidelné testovanie antigénovými alebo PCR testami nie staršími ako 7 dní. Tieto testy sú predkladané každý pondelok.

Pani vychovávateľka zo ŠKD, ktoré bola pred dvoma týždňami zaočkovaná prvou dávkou vakcíny predložila v pondelok 01.03.2021 platný negatívny test z 27.02.2021. Dnes, hoci neprejavovala žiadne príznaky ochorenia ale bola iba mierne zachrípnutá, bola cestou z práce na testovaní opäť a výsledok testu bol pozitívny. Po konzultácii s pracovníčkou RÚVZ so sídlom v Žiline nariaďujem povinnú 14 dňovú karanténu všetkým žiakom ktorí s p. vychovávateľkou v ŠKD prišli dnes a včera do kontaktu. Karanténa začína 03.03.2021 a končí 17.03.2021 vrátane. Z tohto dôvodu v tomto období školský klub detí fungovať nebude. Prevádzka školského klubu detí bude opäť obnovená 18.03.2021. Táto povinná karanténa sa netýka žiakov, ktorí majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID nie staršie ako 90 dní.

Ďakujem za pochopenie!

S úctou, Mgr. Anton Gabriel, riaditeľ školy