Milí rodičia!

Nakoľko sa voľby do rady školy plánované na marec nedali uskutočniť v stanovenom termíne, rozhodol som sa na základe poverenia obcou uskutočniť voľby čo najskôr a to budúci týždeň, 08.09.2020 (utorok) o 16,00 hod v budove školy. Viac sa dozviete po zhliadnutí nasledovných dokumentov.

1. Výzva obce na voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Hvozdnica - september 2020

2. Volebný poriadok volieb členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Hvozdnica - september 2020

3.Menovanie mandátovej komisie pre voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Hvozdnica - september 2020

4. Menovanie volebnej komisie pre voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Hvozdnica - september 2020

5. Návrh kandidáta - pokyny pre voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Hvozdnica - september 2020

6. Návrh kandidáta - zoznam pre voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Hvozdnica - september 2020

7. Vyjadrenie ku kandidatúre pre voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Hvozdnica - september 2020

Niektoré dokumenty a materiály už máte doma, niektoré si môžete pozrieť po otvorení príslušného odkazu.

riaditeľ