Milí rodičia!

Začiatok školského roka sa priblížil na dosah a vy istotne netrpezlivo čakáte na informácie, ako sa nový školský rok začne. Postupne budeme na našom webovom sídle uverejňovať informácie, ktoré pomôžu vám, vašim deťom a aj nám odštartovať desaťmesačnú cestu za novými básničkami, pesničkami, novými zážitkami. 

Prvotné informácie budú z webového sídla Ministerstva školstva SR.

Opatrenia, odporúčania, povinnosti školy, zriaďovateľa, žiakov, rodičov a mnoho ďalších informácií sa dozviete v nasledovnom dokumente

MANUÁL - ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Najčastejšie otázky v súvislosti so začiatkom školského roka nájdete v článku

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

Takýto oznam bude umiestnený na vstupných dverách do školy

OZNAM SPREVÁDZAJÚCIM OSOBÁM

Zhrnutie najdôležitejších informácií je spracované aj v prehľadných tabuľkách

SEMAFOR COVID 19

Vyhlásenie o zdravotnom stave a zdravotný dotazník nájdete 2. septembra 2020 v šatňovej skrinke vášho dieťaťa. Vyplníte ich a spolu s dieťaťom odovzdáte pani učiteľke.

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK DIEŤAŤA

 

Rodičia novoprijatých detí prinesú aj potvrdenie od detského lekára o zdravotnej spôsobilosti.

Deti, ktoré našu materskú škôlku navštevovali v minulom školskom roku, toto potvrdenie nepotrebujú.

Ďalšie informácie budú postupne zverejňované na webovom sídle našej školy do nedele, 30.08.2020.