Milé žiačky, milí žiaci, milí rodičia!

13. marec 2020 bol deň, kedy sme zatvorili dvere školy a škôlky na základe rozhodnutia ministerstva školstva a hlavného hygienika Slovenskej republiky. Všetci sme boli vystrašení správami o COVID-19, chorobe, ktorá sa začala nezadržateľne šíriť po celom svete. Informácií bolo veľa, ale zároveň málo. Za každým rohom, na každej stránke novín, na každej vlne v rozhlase aj na každom televíznom kanáli číhali na nás najrozličnejšie, väčšinou zlé správy. Bolo ich neúrekom a vrútili sa do našich životov ako víchor. Bolo ich skutočne veľa, no málo bolo tých, z ktorých by sme sa dozvedeli, čo skutočne nás čaká. Nevedeli sme ako sa môžeme nakaziť, ako sa môžeme uzdraviť, čo nás bude bolieť. Nikto nevedel povedať dokedy to bude stúpať, kedy nastane vrchol, kedy začne ústup a kedy sa to skončí. Prešlo 80 dní a hoci sme múdrejší, ešte stále nám chýbajú odpovede na niektoré naše otázky. No vieme, že nám to nezobralo odvahu a chuť ísť ďalej. Vojnu s vírusom sme zatiaľ nevyhrali, no malé víťazstvá v niektorých bitkách nám dávajú nádej, že nebudeme porazení.

Naše životy sa začínajú vracať do obvyklých koľají. Obchody sa otvárajú, fabriky rozbiehajú výrobu a žiaci sa vracajú do školy. Aj vo Hvozdnici.

Na základe informácií od rodičov sme zistili, že do materskej školy nastúpi 21 detí. V domácej starostlivosti ostáva 12 detí. V základnej škole nám bude chýbať jeden druhák a štyria štvrtáci. V školskom klube bude tráviť popoludnie deväť detí. Aby sme nástup a fungovanie v našej školičke zvládli čo najlepšie, bolo potrebné zabezpečiť mnoho potrebných vecí. Od dezinfekčných prostriedkov, cez ochranné pomôcky a prostriedky až po bezdotykové teplomery. No bez presných pravidiel by sme to nezvládli. Ich nastavenie a dodržiavanie je najdôležitejšou podmienkou bezpečného fungovania nášho zariadenia. Pri ich zostavovaní som sa snažil držať odporúčaní nadriadených organizácií a prispôsobiť ich podmienkam našej školy tak, aby boli zabezpečené požiadavky na ochranu zdravia žiakov, rodičov a zamestnancov.

Po príchode do školy (škôlky) musí žiak (zákonný zástupca) odovzdať vyplnené a podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave. Toto tlačivo si móžete stiahnuť kliknutím na odkaz umiestnený v závere tohoto oznamu.

Ak nemáte možnosť si vyhlásenie vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť osobne. V tlačenej podobe bude k dispozícii v plastovom boxe na písacom stolíku umiestnenom pred vchodovými dverami do budovy školy od 27.05.2020 od 10,00 hod do 01.06.2020 do 08,00 hod.

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania do konca školského roku 2019/2020 v Základnej škole s materskou školou HVOZDNICA 66

 

Tento dokument bol vytvorený na základe pomocného materiálu pri otváraní materských škôl nariadeniami.

Otvorenie materských škôl bude významným krokom:

  • k znovuobnoveniu získaných návykov detí, socializácie a pod. spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,
  • k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,
  • k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov.

Tento dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

O organizácii a podmienkach začiatku vyučovania v základnej škole, materskej škole a školskom klube detí sa dozviete viac po rozkliknutí príslušného odkazu.

ORGANIZÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE 

VYHLÁSENIE  PRED NÁSTUPOM DO MATERSKEJ ŠKOLY

ORGANIZÁCIA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

VYHLÁSENIE PRED NÁSTUPOM DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ORGANIZÁCIA  V ŠKD