Opäť prichádzajú Vianoce a naši tretiaci si pri vianočnom stromčeku spolu s rodičmi a pani učiteľkou pripomenuli najkrajšie sviatky v roku príjemným posedením. Deti vyrobili pre rodičov pekné darčeky, ktoré im s láskou darovali. Krásnymi piesňami a scénkou sme si spríjemnili posedenie. Rozlúčili sme sa koledou Tichá noc, ktorú si s nami zaspievali aj rodičia a vonku sme si zapálili prskavky. Všetci sa tešíme, že sa takto stretneme aj o rok. Kliknite sem na fotky!

Naši tretiaci si predvianočný čas skrátili návštevou kina. Pozreli si krásnu rozprávku Ľadové kráľovstvo 2. 

 

 

 

IMG 20191205 093941Učivo prírodovedy v štvrtom ročníku nie je vždy len teoretické. Spoločne sme sa dozvedeli niečo nové o jednoduchých strojoch - páke, kladke, naklonenej rovine, ozubenom kolese - nielen z teoretickej stránky, ale pomocou projektov sme sa pokúsili tieto jednoduché stroje si  zostaviť a odskúšať aj v praxi. Zostavili sme si kladku pomocou špagátu, štipcov, pohyblivého kolieska a plastovej fľaše, vyskúšali fungovanie páky pri vyberaní klincov z dreva či lúskaní orechov a rozobrali starý budík, aby sme zistili, ako fungujú ozubené kolieska. Učenie môže byť sprístupnené aj takouto praktickou formou. Verím, že si žiaci tieto poznatky lepšie zapamätajú a budú ich využívať aj v bežnom, každodennom živote, na zjednodušenie svojej práce.

A tu si môžete ich projekty aj pozrieť:

Mikuláš2019 11  V stredu 04. 12. 2019 sme v škole, ale i v škôlke,  mali        krásnu návštevu. Prišiel nás navštíviť Mikuláš s anjelikom    i neposlušnou čerticou Berticou.

  Ráno nám spríjemnili zábavným, no zároveň poučným        divadelným príbehom o stratených mikulášskych           balíčkoch   a neskôr navštívili všetky triedy v škôlke aj     škole. Žiaci predviedli Mikulášovi svoje spevácke či     recitátorské zručnosti, zasmiali sa spolu a dostali     vytúžené   balíčky plné sladkostí.

  To bolo radosti v očiach, síce u niektorých aj strachu, či     vôbec dostanú odmenu. Ale odmenení boli nakoniec     všetci a milá mikulášska návšteva musela odísť rozdávať   darčeky aj ostatným deťom.

Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie s Mikulášom opäť o rok. Ďakujeme.

Viac fotiek nájdete tu:

advent 4   

Advent je svätých tajov doba,

    advent je doba čakania.

    Keď odchádza a mizne zloba,

    advent je doba pokánia.

    Na oltári už svieca svieti

    a spieva pieseň detský chór.

    Úprimná túžba vieru vznieti -

    lásky je plný duše dvor. 

 

 

Aj my v škole sa už pomaličky chystáme na Vianoce. Triedy sme si krásne vyzdobili vianočnými stromčekmi, na katedrách svietia sviece adventných vencov. Naše srdiečka sa už chvejú očakávaním. Poctivo sa pripravujeme aj na vianočnú besiedku, aby sme všetkým ukázali, ako sa tešíme na Vianoce, Ježiškov príchod.

advent 1     advent 3

                         advent 2

 

              advent 5

Dňa 19.novembra o 10:00 hod. sa konala v našej škole Bubnovačka 2019, ktorá mala upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Myšlienka tohto podujatia ,,Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznieva v hlasnom rytme bubnov, pretože ticho deti pred násilím neochráni. Všetky deti z našej školy, pani učiteľky a pán riaditeľ túto akciu podporili. Po úvodných slovách pána riaditeľa sme vyjadrili podporu všetkým deťom hlasným bubnovanim, búchaním a dupaním. Všetci máme dobrý pocit, že sme podporili dobrú vec.

 

 

 

V pondelok 28. 10. 2019 sa prváčikovia spoločne so štvrtákmi zúčastnili zaujímavej a poučnej  exkurzie  na Letisku Žilina. Okrem samotnej prehliadky priestorov letiska  sme sa dozvedeli,  čo všetko treba absolvovať pred cestou lietadlom, ako funguje bezpečnostná kontrola , čo si môžeme resp. nemôžeme zobrať do lietadla a zoznámili sme sa aj s prácou požiarnikov na letisku. ,,Čerešničkou na torte“  bola prehliadka bývalého vládneho špeciálu JAK 40, v ktorom sme si mohli prezrieť celé lietadlo a samozrejme aj kabínu pre pilota. Táto exkurzia bola nielen  pre deti, ale aj pre pani učiteľky naozaj skvelým zážitkom.

 

nový článok 4

 

nový článok 3

 

nový článok 1

 

nový článok 5

nový článok 2

nový článok 6

 

 

 

 

 

 

Dňa 06.novembra 2019 navštívili žiaci 3.A triedy dopravné ihrisko v Považskej Bystrici. Veľmi sme sa potešili, že nám prialo počasie a počas návštevy ihriska nám svietilo slniečko. Preto sme si mohli na ihrisku zajazdiť na bicykloch a učiť sme sa správne zastaviť pri značke STOP. Ďalej sme sa učili ako správne dať znamenie rukou, keď meníme smer jazdy.Zo začiatku  niektorí žiaci mali v tom veľký zmätok, ale pani lektorka ich  trpezlivo opravovala, až nakoniec boli všetci spokojní, ako im to išlo super. Tešíme sa na ďalšiu návštevu v jarných mesiacoch. 

Klik na fotky!!  

 

 

Povedz mi niečo, a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo, a ja si to budem pamätať. Dovoľ mi vyskúšať si to na vlastnej koži, a ja to budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil, a ja to budem cítiť a chápať po celý život."   Jan  Amos Komenský

Naši tretiaci si vybrané slová po b zopakovali zážitkovým učením. Najskôr si na dané vybrané slová vymysleli vety a potom si každé dieťa doma zhotovilo  kostým, ktorý bol aktuálny pre danú vetu, v ktorej bolo vybrané alebo príbuzné slovo po spoluhláske b.  Na hodine nechýbali pohybové aktivity, práca s interaktívnou tabuľou, práca vo dvojiciach, práca v skupinách a hlavne dobrá nálada. Učenie deti veľmi zaujalo. Mala som z nich veľkú radosť.

Klik na fotky!!