Nový informačný portál UCIMENADIALKU funguje

NOVÉ INFORMÁCIE

Milí rodičia!

Milí rodičia a deti!

V časti Domáce úlohy ste istotne objavili odkazy na jednotlivé triedy. Dnes pribudol odkaz Učíme sa doma. Je to niekoľko zaujímavých odkazov na internetové stránky, ktoré ponúkajú materiál využiteľný na domáce vzdelávanie. Keď sme už doma a veľa času strávime pri počítači, nech to nie je iba nezmyselná klikanie.

USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA

Vážení rodičia!

Všetko o koronavíruse už bolo napísané. Stačí kliknúť na správny link a informácie sa k vám dostanú veľmi rýchlo v závislosti na rýchlosti vášho pripojenia na internet. Uvádzam niekoľko užitočných prepojení, ktoré poskytujú dostatok informácií, ktoré je v súčasnej situácii dobré vedieť, aby sme mohli na situáciu primerane, včas a bez vyvolávania paniky reagovať.

V dňoch 10.02. - 14.02. 2020 absolvovali žiaci našej školy plavecký výcvik. Plavecký výcvik sa odohrával pod dozorom tímu profesionálnych tréneriek plávania v priestoroch krytej plavárne MŠK Púchov. Jednalo sa o vynikajúco organizovaný a uskutočnený výcvik, počas ktorého boli žiaci rozdelení do troch skupín podľa stupňa zručnosti v plávaní. Hravou formou sa zoznamovali s vodným prostredím, s technikou plávania, s bezpečnosťou počas pohybu v bazéne. Hlavný dôraz kládli trénerky na individuálny prístup, zohľadňujúci fyzickú zdatnosť, návyky na pohyb vo vodnom prostredí a na individuálne požiadavky žiaka. Plavecký výcvik mal úspech, žiaci z neho mali radosť a dúfame, že naň budú dlho v dobrom spomínať.