V prílohe je uverejnený zoznam faktúr ZŠ s MŠ Hvozdnica.

FAKTÚRY