ŠVTRTOK 25. 03.

Ahoj prváčikovia. V prvom rade ďakujem Vám a Vašim rodičom za krásne obrázky a splnenú domácu úlohu. Tak, ako Vás informoval už aj pán riaditeľ, skúsime od budúceho týždňa využívať aj ďalší spôsob vyučovania a to pomocou portálu www.bezkriedy.sk . Všetko dôležité si napíšeme na tejto stránke a aj v skupine na messenger.

A ani dnes som nezabudla na domáce úlohy .

SLOVENSKÝ JAZYK

Šlabikár – str. 37 Zuzanka a Evička

Dnes nás čaká nové písmenko a to je ť, Ť.

 • Nájdite v ilustrácii predmety alebo činnosti, v ktorých počujete hlásku ť. Môže to byť na začiatku slova, v strede alebo na konci ( ťava, píšťalka, niť, čítať) . Spoj tieto predmety so správne vyfarbeným okienkom. Pokús sa vymyslieť aj iné slová s hláskou ť.
 • Zoznámte sa a prečítajte celú rodinku písmenka ť.
 • V básni vedľa ilustrácie zakrúžkujte všetky písmená ť, Ť. Spočítaj koľko ich je.
 • Prečítajte si ( aspoň 2 krát) slová v žltom okienku.
 • Opäť poproste mamičku, aby ti prečítala nový text. Dobre počúvajte o čom mamička číta a potom sa pokúste porozprávať čo ste si zapamätali.
 • Prečítajte si samostatne. Neskôr po prestávke, poobede alebo večer si prečítajte znovu.  

Pracovný zošit Lipka 31/ 1,2

Písanka 5 str. 10, 11 – písmenko ť, Ť.

 • Opäť je to písmeno, ktoré už máme nacvičené, stačí len pridať mäkčeň.
 • POZOR – malé písané ť má mäkčeň vedľa písmena, veľké písané Ť nad písmenom.
 • Nezabudnite na správny sklon, úpravu, nerozťahovať slová a vždy si najskôr prečítaj slovo, ktoré ideš písať!!!

    

MATEMATIKA

Pracovný zošit str. 31 , 32 , hodinkové úlohy sú dobrovoľné.

 • Zoznámili sme sa so všetkými číslami, ktoré máme v prvej triede ovládať.. Teraz nás čaká precvičovanie a upevňovanie sčitovania a odčitovania do 20. Začneme príkladmi na sčitovanie jednotky a celej desiatky. ( 10 + 2, 10 + 8, 5 + 10 ....) S podobnými príkladmi sme sa už postupne oboznamovali, verím že to pre vás nebude nič náročné. 
 • Pri počítaní si pomáhajte maľovaním. Ale môžete použiť počítadlo, 10 eurovú bankovku a 1 eurové mince . Dokonca aj prsty na nohách (ako celú desiatku) môžete využiť a potom už len dopočítavate prstami na rukách. Isto si pamätáte, že sme podobne počítali aj v škole..

Krásny deň a veľa energie pri riešení úloh Vám prajem.

                                     Vaša pani učiteľka